Zaglavljen kamen u mokraćnom kanalu, najčešće ureteru predstavlja hitno urološko stanje koje ima za posledicu blokadu odvoda mokraće iz bubrega i proširenje kanalnog sistema bubrega, što se stručno naziva hidronefroza. Posle 15 dana hidronefroza dovodi do početka procesa postepenog oštećenja bubrežnog tkiva (nepovratno propadanja ćelija bubrega). Taj vremenski period kod kamena malog prečnika koristimo da bolest lečimo lekovima, očekujući spontano izbacivanje (eliminaciju) kamena. U principu, hidronefroza zahteva otpušenje bubrega, direktnom drenažom pomoću perkutane nefrostome (PCN) ili retrogradnim oslobađanjem protoka urina, što se može postići endoskopskim pomeranjem kamena iz njegovog ležišta ili češće ureterorenoskopskim razbijanjem kamena (URS litotripsija). Pored zastoja u oticanju mokraće iz zapušenog bubrega, može da nastane i upala bubrega sa inficiranim sadržajem koja može da dovede do ozbiljnih komplikacija i zahteva hitnu intervenciju. Kamen u ureteru koji nije napravio hidronefrozu neko vreme može da se leči lekovima za opuštanje kanala (tamsulosin) i nesteroidnim antireumaticima protiv bolova (diklofenak, ibuprofen, COX-2 inhibitori…).

Ako ne dođe do spontanog izbacivanja kamena, preduzima se aktivno lečenje – minimalno invazivne procedure otklanjanja kamena u ureteru. Prvi izbor metode je endoskopska ureterorenoskopska intervencija (URS), kad se dolazi do kamena kroz prirodni put, te se isti razbije i eliminiše. Danas je kao izvor energije za razbijanje kamena aparat izbora medicinski LASER nove generacije (na primer DMT Medilas H Solvo 35 W). Reč je o aparaturi visoke tehnologije, zahtevnoj za osoblje, koja se koristi uz specifičnu dodatnu opremu, ali omogućava visok procenat uspeha u lečenju. Može se koristiti i kao dodatna procedura razbijanja kamena nakon vantelesnog razbijanja kamena (ESWL) koja nije dala zadovoljavajući rezultat, a i kao dodatna procedura nakon perkutane operacije (PCNL,PNL) većih kamena ili više njih.