Uprava

 

Specijalna bolnica za urologiju UroAdria trenutno je jedina privatna zdravstvena ustanova u regionu koja vam pruža medicinske usluge samo iz oblasti Urologije. Osim vrhunskog medicinskog tretmana, naš je cilj da se pacijenti kod nas osećaju sigurno, prijatno i opušteno.
Politika Uprave je posvećena neprestanom praćenju međunarodnih trendova u razvoju urologije, uvođenju novih metoda u dijagnostici i lečenju uroloških bolesti, podizanju ugleda struke u društvu, kao i prenošenju svog velikog iskustva na mlađu generaciju urologa u Srbiji i susednim državama. Svesni smo svoje društvene odgovornosti i svoje mesto vidimo u transparentnoj stručnoj saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama. Kako u javnom sektoru, tako i sa kolegama u privatnim kućama.

 

Inspirisani dugogodišnjim odličnim iskustvima i dobrim rezultatima u lečenju pacijenata iz svih država bivše Jugoslavije i stručnom saradnjom sa velikim brojem kolega, trudićemo se da Vam na svakom koraku dočaramo lepotu iskrene multikulturalnosti, od prvog pa do poslednjeg dana druženja sa Vama u našoj bolnici.

Marko Zupančič

Direktor

Prim. dr sc med. dr Marko Zupančič

E-mail: marko.zupancic@uroadria.com

 

Uroš Kenić

Zamenik direktora

Dr Uroš Kenić

E-mail: uros.kenic@uroadria.com

 

Uroš Kenić

Poslovni sekretar

Jelena Prelević

E-mail: jelena.prelevic@uroadria.com

 

Uroš Kenić

Glavna medicinska sestra

Slađana Kantar

E-mail: sladjana.kantar@uroadria.com