Na šta Vas asocira kada pročitate POMP?

Ništa pompezno se ne krije u ovom nazivu, naprotiv, jer ovaj akronim označava postoperativnu mučninu i povraćanje. 

Najčešća komplikacija anestezije oduvek je upravo mučnina i povraćanje posle operacije. U prošlom veku se nije obraćalo puno pažnje na to, ali sa napretkom anestezije i dostizanjem visokog nivoa bezbednosti pacijenta (zahvaljujući farmakološkom i tehnološkom razvoju), počelo se više pažnje obraćati i na druge stvari. I dalje je bezbednost u anesteziji i operacionoj sali prioritet, ali sada su konačno došli na red komfor i zadovoljstvo pacijenta.

Da li ćete imati POMP zavisi od više faktora.

Na neke možemo uticati, na neke druge ne. Ne možemo uticati na faktore koji se tiču pacijenta. Jer, ako od ranije imate problema sa mučninom u vožnji, tada ste skloniji i postoperativnoj mučnini. Takođe, u većem riziku su žene od muškaraca, mlađi od starijih, gojazni od vitkih, anksiozni od smirenih. Sledeći faktor koji utiče na POMP je vrsta i trajanje operacije. POMP se češće javlja kod dugotrajnih operacija, zatim laparoskopskih procedura, ginekoloških operacija, itd. Vrsta anestezije takođe utiče. Mnogo se ređe dešava nakon regionalne (spinal, epidural) nego nakon opšte anestezije. Neželjeno dejstvo nekih lekova koji se koriste u toku anestezije jesu upravo mučnina i povraćanje. Vremenom, u upotrebu su ušle nove vrste anestetika koje smanjuju učestalost POMP-a, kao i novi lekovi koji mogu da pomognu, i svedu mučninu i povraćanje na najmanju moguću meru.

Sve u svemu, POMP je mali problem za anesteziologa jer ne ugrožava životno pacijenta, a i postoje lekovi sa kojima može da olakša pacijentu, ali je i dalje veliki problem za pacijenta jer mu otežava boravak u bolnici i postoperativni oporavak. Dešava se da operacija prođe odlično, da su hirurg operator i anesteziolog jako zadovoljni kako je prošla operacija i oporavak pacijenta, dok je pacijentu ostalo ružno sećanje, ako je dan-dva nakon operacije imao ozbiljnu mučninu i često povraćao.

Zato, pričajte o svemu sa svojim anesteziologom pre operacije, posebno ako spadate u rizičnu grupu za POMP, jer postoje lekovi koji se mogu dati u preoperativnoj pripremi, ili u toku anestezije, da svedemo rizik od mučnine na najmanju moguću meru.