U svakodnevnoj praksi susrećemo se sa pravom epidemijom  parova koji imaju problem sa željenim ostvarivanjem potomstva. Željena trudnoća odnosno oplodnja je složen biološki proces na koji utiče mnoštvo faktora žene kao i muškarca, kao i vremenski  period kada se odnosi odvijaju. Napredak medicinski potpomognutih procedura oplodnje (veštačka oplodnja) obavezuju poznavanje istih, upotrebu neke od metoda kada je onemogućena prirodna oplodnja, ali i istrajavanje na prirodnoj oplodnji dokle god objektivni biološki i medicinski parametri to dozvoljavaju. (OPŠIRNIJE)

Šta je infertilitet?

Pod pojmom infertiliteta, podrazumeva se smanjena oplodna moć. Sumnju na infertilitet postavljamo ukoliko u vremenskom periodu od 12 meseci nezaštićenih odnosa izostane prirodna oplodnja. Nakon tog perioda započinje se ispitivanje oplodnog statusa oba partnera sinhronizovano.

Zašto je važno ispitivanje oba partnera u isto vreme?

Svaki peti par (15 %) ima problem sa spontanom oplodnjom. Kod 35 % tih parova problem je “ženski” faktor, a kod 35% parova problem je “muški” faktor. Kod preostalih 30% parova, nailazi se u dijagnostici na problem i kod muškarca i kod žene. Upravo zbog toga je neophodno da se ispitivanje parova vrši sinhronizovano, kako od strane ginekologa za žene, tako i od strane urologa za muškarce.

Kako se sprovodi ispitivanje oplodnog statusa muškarca?

Kod svakog muškarca neophodno je uraditi klinički pregled, ultrazvučni pregled testisa, kao i nalaz spermograma. Spermogram je analiza kojom se utvrđuje broj, pokretljivost, kao i  morfologija spermatozoida. Uz te takozvane kvantitativne parametre spermograma, treba uraditi i takozvanu DFI analizu spermograma. DFI (DNK Fragmentacioni index) je pokazatelj stabilnosti tj. “krtosti” DNK materijala u ćelijama spermatozoida. Važnost DFI parametra se ogleda u tome što njegove vrednosti mogu biti povišene (što je lose) i uz neznatne promene broja i pokretljivosti spermatozoida.

U odnosu na klinički nalaz, ultrazvučni nalaz kao i spermogram sa DFI, mogu biti indikovane i druge specifične pretrage, hormonske analize, imunološke pretrage, genetske pretrage.

Kako se leči muški infertilitet?

Lečenje muškog infertiliteta zavisi od dijagnostikovanog uzroka infertiliteta. Najčešće medikamentozno lečenje odnosi se na upotrebu antioksidanasa i mikronutritijenata, kao i lekova koji modeliraju ili stimulišu hormonski status.

Operativno lečenje se sprovodi kada je uzrok infertiliteta proširena vena jednog, ili oba, testisa, stručno nazvana Varikocela. Takođe, operativni tretman je rezervisan i za pacijente sa potpunim odsustvom spermatozoida u ejakulatu, Azospermiji.

Kako Varikocela oštećuje spermogram?

Varikocela je proširena vena jednog ili oba testisa. Kao rezultat proširene vene, javlja se vraćanje venske krvi ka testisu, grejanje testisa, taloženje metabolički materija u tkivo testisa, što za rezultat ima smanjen broj spermatozoida, njihovu oslabljenu pokretljivost, kao i povećan DFI.

Kako se operiše Varikocela?

Hirurški princip operacije Varikocele je podvezivanje vene, tj. prekid njenog dotadašnjeg toka. Kao rezultat intervencije, prekida se “loš” povratni tok krvi i svi njegovi oštećujući mehanizmi. Operacija se može izvršiti na više nivoa toka vene, i u tom smislu razlikujemo nisku i visoku ligaturu vene. Laparoskopska operacija je metoda izbora u slučajevima obostrano proširene vene, jer se kroz tri mala otvora dužine 5-10 mm uvode radni instrumenti kroz koje se pristupa venama koje se podvezuju.

Koliko je vremena potrebno da se spermogram poboljša?

Proces stvaranja spermatozoida u testisima kao i njihova migracija od testisa do semenih kesica je biološki proces koji traje, prosečno, 3 meseca. Odatle je, minimalni period nakon započinjenja medikamentoznog lečenja ili operacije varicocele kada možemo očekivati boljitak upravo, minimum, 3 meseca.