Ambulante

 

U našim ambulantama dostupne su Vam sve najsavremenije metode urološke dijagnostike. Uz tradicionalni ultrazvuk koristimo još transrektalni (TRUZ) i Kolor Dopler. Osim rigidne endoskopije u prilici smo da Vam ponudimo i »pacijentima ljubazniju« fleksibilnu endoskopiju. Tradicionalnu TRUZ vođenu punkcijsku biopsiju prostate nadogradili smo sa kognitivnom fuzijskom biopsijom. Sve invazivne dijagnostičke procedure na Vašu želju možemo da izvedemo u analgosedaciji ili anesteziji.

Stacionarni telefon

Mobilni telefon

Elektronsko zakazivanje

Svaki Vaš kontakt biće prihvaćen sa strane našeg prijemnog osoblja i istog dana prosleđen pojedinim članovima našeg stručnog tima. Naš odgovor možete da očekujete u roku od 24 časa. Prihvaćeni će biti samo obrasci koji će biti kompletno popunjeni.