Multimodalno lečenje urolitijaze

 

Ponosni smo na mogućnost da Vam omogućimo multimodalno lečenje urolitijaze vaših problema sa kamencima urotrakta, pri čemu opet pratimo strateški cilj naše bolnice, da svojim pacijentima pružimo mogućnost minimalno invazivnog tretmana. Uz endourološke procedure kao što su semirigidna (URS), fleksibilna ureterorenoskopija (fURS) i perkutana nefrolitotomija (PCNL), sa primenom laserske ili kombinovane ultrazvučno-mehaničke litotripsije, kao i laparoskopske operacije većih kamenaca u bubregu ili ureteru, u stanju smo da Vam ponudimo još vantelesno razbijanje kamena u bubregu (ESWL).

Moderan tretman uroloških kamenaca (urolitijaza) podrazumeva potpuno uklanjanje kamena i njegovih delova iz mokraćnog sistema (“stone free“).

Velike dnevne migracije stanovništva u celom svetu zbog životnih i radnih obaveza, promene sredina, vremenskih zona kao i zona pokrivenosti konkretnim ličnim zdravstvenim osiguranjem (inostranstvo, druga zdravstvena ustanova, drugi izabrani lekar…) u novije vreme značajno modifikuju nekadašnje postavke tretmana prisustva “malog“ kamena koji “ne pravi probleme”. Nekada se kamen samo pratio kako raste i nije se „dirao“ do određene veličine ili često dok se sam nije “javio” odnosno napravio probleme, a to su bili najčešće jaki bolovi ili urinarna infekcija.

 

Savremeni tretman kamena kod uroloških pacijenata podrazumeva i korišćenje naprednih izvora energije za razbijanje kamena u bubregu, kao i tankih fleksibilnih endoskopa sa vrhunskom HD tehnologijom slike, koji mogu da se uvedu u svaki deo bubrega i mokraćnog sistema. Danas nema ograničenja u mogućnostima uklanjanja uroloških kamenaca po pitanju  tvrdoće, veličine, kao i mesta u urinarnom sistemu.

 

U bolnici UroAdria koristimo sve minimalno invazivne metode kroz multimodalno lečenje urolitijaze, koje su aktuelne u savremenoj urologiji:

 

Ureteroskopija i Ureterorenoskopija (URS, fURS)

Ureteroskopija i ureterorenoskopija su endoskopske intervencije (operacije bez reza), gde se uvodi endoskop kroz prirodne puteve mokraćnog sistema, od mokraćne cevi i bešike kroz mokraćni kanal odnosno ureter, pa sve do kanalnog sistema bubrega. Intervenciju koja se radi samo u ureteru nazivamo ureteroskopija (URS) i najčešće se izvodi semirigidnim endoskopom. U većini slučajeva je svrha njene primene uklanjanje kamena uretera, a takođe se koristi i u dijagnostici drugih bolesti bubrega i uretera. Malu „revoluciju“ u modernoj urologiji donela je mogućnost upotrebe tankih fleksibilnih endoskopa, što je dovelo do brzog razvoja fleksibilne ureterorenoskopije (fURS).

Njenom primenom može se doći do kamena u svakom delu bubrega, razbiti ga (fleksibilna laserska litotripsija) i evakuisati fragmente ili kamen pretvoriti u prah. Na kraju procedure ispiranjem eliminiše iz bubrega ili ga pacijent izbaci mokraćom u narednih nekoliko dana, posle operacije. Metoda takođe predstavlja veoma pouzdanu mogućnost otkrivanja sitnih tumorskih promena u kanalnom sistemu bubrega i uretera koje nisu vidljive na snimcima kompjuterske tomografije (CT) ili magnetne rezonance (MR).

 

Perkutana nefrolitotomija (PCNL/PNL)

Perkutana nefrolitotomija je endoskopski način eliminacije velikog kamena (koralna nefrolitijaza) ili više njih iz bubrega zahvaćenog kalkuloznom bolešću. Intervencija se izvodi u opštoj anesteziji, gde se korišćenjem radiološkog ili ultrazvučnog aparata vizualizuje kamen, a onda kroz rez na koži dužine 1 cm specijalnim instrumentima stvara put kroz tkiva, od kože do kanalnog sistema bubrega gde se nalazi kamen. Kroz taj kanal ulazi se posebnim endoskopom (nefroskop) sa ultrazvučnom sondom ili laserskim fiberom kojima se kamen razbija, a često istovremeno i usisavaju sitni fragmenti i pesak, čime se skraćuje trajanje operacije, a često postiže čak i potpuno uklanjanje kamena.

 

Laparoskopsko uklanjanje kamena iz bubrega, uretera ili mokraćne bešike

Veliko ili „komplikovano“ kamenje u bubregu, ureteru ili mokraćnoj bešici decenijama se vadilo klasičnim operacijama koje su za pacijente bile prilično agresivne, a pogotovo neugodni su bili dugi periodi oporavka nakon operacija. Razvoj laparoskopije kao jedne od grana minimalno invazivne hirurgije, (multimodalno lečenje urolitijaze) pacijentima sa ovakvim kamencima doneo je efikasno rešenje problema sa minimalnim uticajem na kvalitet života. Laparoskopsko uklanjanje velikog kamena iz pijelona bubrega (laparoskopska pijelolitotomija) odlična je metoda pogotovo ako se istovremeno radi o suženju spoja između pijelona i uretera (PU stenoza)

Naime, u toku iste operacije uradi se uklanjanje kamena i korekcija PU stenoze. Laparoskopsko vađenje kamena iz uretera (laparoskopska ureterolitotomija) nije česta operacija, obično je metoda izbora u slučaju većih kamena u mokraćnom kanalu koji su istovremeno inficirani i urasli u zid uretera, pa bi primena URS metode mogla da dovede do perforacije zida uretera i propratnih komplikacija. Vađenje velikih kamena iz mokraćne bešike laparoskopskom metodom (laparoskopska cistolitotomija) za pacijente je prilično elegantna metoda uklanjanja kamena. Za razliku od endoskopskih metoda razbijanja velikih kamena u mokraćnoj bešici laparoskopska operacija traje značajno kraće, što je važno, pogotovo kod starijih pacijenata.

 

Transuretralna cistolitotomija

Transuretralna cistolitotomija je endoskopsko uklanjanje kamena mokraćne bešike putem mokraćne cevi. U slučaju većih kamena sastavni deo procedure je i razbijanje kamena, pa se zbog toga često koristi i naziv cistolitotripsija. Radi se o veoma efikasnoj metodi odstranjenja kamena iz mokraćne bešike, korišćenjem naprednih izvora energije koji istovremeno i razbijaju i usisavaju fragmente kamena i pesak. Kalkuloza mokraćne bešike nije baš retka pojava kod odraslih (poremećaji mokrenja i pražnjenja mokraćne bešike kod oba pola), ali ni kod dece, obično sa urođenim ili razvojnim anomalijama mokraćnog sistema, nekad i kao posledica metaboličkih poremećaja.

Ipak, ona se najčešće pojavljuje kod starijih muškaraca sa uvećanom prostatom koja je zapravo uzrok za pojavljivanje kamenca u mokraćnoj bešici. U ovakvim slučajevima, u istom aktu može da se uklani kamen, a takođe uradi još trensuretralna resekcija prostate (TURP).

 

Vantelesno razbijanje kamena u bubregu ili ureteru (ESWL, SWL)

Vantelesna litotripsija udarnim talasima je ambulantna, bezbolna procedura za razbijanje kamena u bubregu, koja se izvodi bez anestezije i bez uvođenja endoskopa u telo. Može se ponavljati nakon 7 dana. Ograničenja korišćenja vantelesnog razbijanja kamena su veliki kamen preko 20mm/300mm2, kao i tvrdi kalkulus, gde se na CT bubrega izmeri već preko 830 HU internacionalnih jedinica gustine.

Zatražite

konsultaciju

Vaš kontakt biće prihvaćen sa strane našeg prijemnog osoblja i istog dana prosleđen pojedinim članovima našeg stručnog tima. Naš odgovor možete da očekujete u roku od 24 časa. Prihvaćeni će biti samo obrasci koji će biti kompletno popunjeni.