Informator našeg anesteziološkog tima

 

Ovaj informator je namenjen svima Vama, našim pacijentima i Vašim najbližima koji želite da dobijete osnovne informacije o anesteziji pre nego što dođete na pregled i preoperativni razgovor sa anesteziologom. Napravili smo ga i u elektronskom obliku, da bi Vam bio dostupniji da pročitate kako sa mobilnog telefona, tako i sa tableta ili Vašeg računara. Nakon čitanja biće vam jasnije šta je anestezija, i kako će izgledati priprema i izvođenje anestezije ako Vam je neophodna operacija.

Šta je anestezija?

Reč anestezija bukvalno znači gubitak osećaja. Može da se odnosi na lokalnu anesteziju, gde se gubitak osećaja javlja na veoma malom delu tela, na regionalnu kad je gubitak osećaja veće površine tela, kao i na opštu anesteziju, na koju pacijent najčešće i misli kada čuje reč anestezija.

Koje vrste anestezije postoje?

Opšta anestezija je kontrolisan gubitak svesti i osećaja bola u toku trajanja hirurških procedura, i nikako nije “običan san”. Tokom opšte anestezije Vi ne osećate ništa, niti imate ikakvih sećanja na taj period dok ste u anesteziji. Buđenje iz anestezije nastaje tek kad prestane dotok lekova koji vas održavaju u anesteziji. Opšta anestezija je i dalje neprevaziđena za mnoge vrste operacija, a pojedine operacije se ni ne mogu izvoditi u drugim vrstama anestezije. U opštoj anesteziji, lekovi i anestetici vam se mogu davati na dva načina, kroz venski put, takozvanu “braunilu” i inhalaciono, kao gas, udisanjem.
Regionalna anestezija je davanje lokalnog anestetika u precizno lokalizovana područja nakon čega dolazi do anesteziranosti većeg ili manjeg regiona tela, zavisno od tipa operacije. U toku regionalne anestezije ste budni, ali u delu koji treba da se operiše ne osećate ništa. Najčešće izvođena regionalna anestezija je spinalna i epiduralna, u kojima se izvode operacije u donjoj polovini tela, kao što je transuretralna resekcija prostate (TURP) ili mokraćne bešike (TURB), operacija hidrokele ili tumora testisa, operacije na penisu itd.
Sedacija podrazumeva korišćenje malih doza anestetika ili sedativa koje će vas uvesti u prijatan “dremež” tokom kog ćete se opustiti a možete čak i komunicirati sa osobljem. Takođe, različite dubine sedacije su moguće, tako da možete dremati, ali i spavati. U kombinaciji sa analgetikom se najčešće naziva analgosedacija.
Lokalna anestezija podrazumeva aplikaciju lokalnog anestetika u ograničen deo vašeg tela i uglavnom se koristi za manje intervencije.
Kombinacije različitih vrsta anestezije su takođe moguće, npr. lokalna anestezija sa sedacijom, ili epiduralna sa opštom anestezijom.

Anesteziloški tim

Anesteziološki tim se sastoji od lekara anesteziologa, koji je nakon završenog medicinskog fakulteta dodatno se usavršavao i završio specijalizaciju iz anesteziologije sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom. Takođe neizostavni deo tima su anesteziološki tehničari, tzv. anestetičari, koji su desna ruka svakog anesteziologa i bez kojih bi rad u operacionoj sali bio nezamisliv u moderno vreme.

Preoperativna priprema

Nakon momenta kad je vaš lekar nakon detaljnih pregleda i dijagnostike odredio operaciju kao vid lečenja, krenućete sa pripremom za operativno lečenje.
Anesteziolog će vas pregledati, i u opuštenom razgovoru ćete saznati sve pojedinosti vezane za vrstu anestezije, kao i moguće rizike. Takođe, potrudiće se da razjasni sve Vaše nedoumice i eventualne strepnje vezane za anesteziju.
Dobićete spisak na kojem je notirano šta sve treba da uradite od laboratorijskih analiza i eventualnih dodatnih pregleda koji su bitni za vaš zdravstveni status.
Jako je bitno da sve pojedinosti o vašem zdravlju i ranijem lečenju kažete anesteziologu, bez obzira koliko se Vama činilo nevažno. Anesteziolog brine o Vama dok ste u anesteziji, i što više zna o Vama, to je lakše da bezbedno prođete kroz kompletan čin operacije i postoperativnog oporavka. Posebno je važno da naglasite ukoliko imate neki vid alergije na lekove.
Nijedna procedura se ne može uraditi bez Vašeg pristanka, zato je važno da se dobro informišete i pitate sve što Vas interesuje ili Vam je nejasno. Pristanak na predloženu medicinsku meru (anesteziju, operaciju, transfuziju i sl.) ćete dobiti da potpišete prilikom prijema u bolnicu.

Pre dolaska u bolnicu na operativno lečenje

Ono što vi možete da uradite da biste lakše i bezbednije prošli kroz celi perioperativni tok je da nekoliko sedmica pre planirane operacije prestanete sa pušenjem, ukoliko ste pušač. Takođe, ako imate značajan višak kilograma, gubitak u težini značajno olakšava operaciju i postoperativni tok i značajno smanjuje procenat komplikacija tokom anestezije i operacije.
Ukoliko bolujete od nekih hroničnih bolesti, kao što su astma, dijabetes, neregulisan krvni pritisak, ubrzan ili usporen rad štitaste žlezde, trebalo bi da redovno koristite terapiju a ukoliko je potrebno i da posetite svog lekara koji će Vas dovesti u optimalno stanje za operaciju.
Ako ste prehlađeni ili se ne osećate dobro nekoliko dana pre ili na dan prijema u bolnicu, molimo Vas da nas kontaktirate i zatražite savet.

Dan operacije ili intervencije

Dan pre operacije, ili ponekad ujutro na dan operacije, bićete primljeni u bolnicu. Veoma je važno poštujete uputstva koja se tiču unosa hrane i tečnosti, a koja ćete dobiti od osoblja. Prisutnost hrane i tečnosti u želucu tokom anestezije je nepoželjna, obzirom da se može desiti da dospe u disajne puteve i ošteti pluća.
Ukoliko redovno uzimate neke lekove dobićete jasna uputstva koje lekove koristite i taj dan. Većina lekova se ne obustavlja, ali postoje izuzeci kada je neophodno prekinuti terapiju pre operacije i anestezije.
Pre odlaska u salu morate skinuti metalni nakit, pirsing, i sl. Ukoliko niste u mogućnosti da ih skinete sami, ili skinete uopšte, zatražite pomoć od osoblja.
Po dolasku u operacionu salu, prvo ćete biti smešteni u sobu za pripremu, gde će Vam biti stavljena venska kanila, tzv „braunila“ i priključeni infuzioni rastvori. Tu možete i dobiti neki lek, sedativ, koji će Vam pomoći da se opustite, jer je potpuno razumljivo da ulazak u operacionu salu donosi određen nivo stresa i uznemirenosti.
Po završetku operacije, odvešćemo Vas u sobu za buđenje, gde ćete provesti neko vreme dok se ne razbudite sasvim da biste mogli otići u svoju sobu na odeljenju, ili ćemo Vas smestiti u jedinicu Intenzivne nege, ukoliko vrsta operacije ili Vaše zdravstveno stanje to nalažu.

Nakon operacije

Anesteziolog, ukoliko ste smešteni u jedinicu Intenzivne nege, ili Vaš lekar na odeljenju, će vam propisati određenu terapiju, uključujući i analgetike, lekove protiv bolova. Jako je važno da kažete osoblju kada čim osetite da bol počinje da se javlja, jer ga je tada lakše i sanirati, pre nego postane jak. Analgetike možete dobiti na više načina, u formi injekcije, u mišić, putem vene, ili u vidu tablete koju ćete popiti. Takođe, postoje i dodatni načini postoperativne analgezije, u formi kontinuirane infuzije ili preko epiduralnog katetera, jer dobra kontrola bola je od velike važnosti. Imajte na umu da je nekim pacijentima potrebno više od ostalih, jer imaju tzv. „niži prag bola“.
Kod nekih operacija, unos hrane i tečnosti posle operacije može početi isti dan, dok za neke određene operacije se mora odgoditi još dan ili dva, zbog vaše bezbednosti, o čemu ćete biti prethodno obavešteni. Unos zavisi kako od vrste anestezije koju ste primili, tako i od vrste operacije koja će Vam biti rađena.
Dužina boravka u bolnici zavisi od vrste operativnog lečenja i vašeg zdravstvenog stanja pre operacije. Neke operacije zahtevaju duži boravak u bolnici, dok se kod određenih operacija ostaje kraće, ili čak budete kući i isti dan. Vaš lekar će vam predočiti očekivano trajanje hospitalizacije, ali morate imati na umu da se stvari mogu i promeniti.

Neželjena dejstva i komplikacije

U eri moderne medicine, sigurnost pacijenta je na prvom mestu. Sa tehnološkim i farmakološkim razvojem anesteziologije rizici od anestezije su svedeni na minimum a ozbiljne komplikacije stvarno retke. Uobičajene nuspojave, kao što su mučnina i vrtoglavica, su češće, ali i prolazne i lako rešive.
Sve komplikacije i neželjena dejstva anestezije se mogu podeliti u pet grupa. Veoma česte, česte, ne tako česte, retke i veoma retke.
1. Veoma često, 1:10, ekvivalent tome je jedna osoba u Vašoj porodici.
Osećaj suvog grla, žeđ, konfuznost i pospanost, mučnina, vrtoglavica.
2. Često, do 1:100, jedna osoba iz vaše ulice.
Bol na mestu davanja injekcije, manje povrede usne ili jezika.
3. Ne tako često, do 1:1000, jedna osoba iz naselja.
Oštećenja zuba, glavobolja, pogoršanje već postojeće bolesti, respiratorne infekcije.
4. Retko, do 1:10000, ili manje, jedna osoba u malom gradu.
Anafilaksa (teška alergijska reakcija na lek), prolazno oštećenje perifernog nerva ili rožnjače,
budnost u toku anestezije.
5. Veoma retko, 1:100000, ili manje, ekvivalent tome je jedna osoba u velikom gradu.
Gubitak vida ili smrt.

Potrudili smo se da u ovom Informatoru dobijete odgovore na većinu Vaših pitanja u vezi anestezije, ali ipak je nemoguće razjasniti sve. Za sva ostala pitanja i odgovore smo tu, a ukoliko Vam je zakazana operacija u anesteziološkoj ambulanti ćete dobiti odgovore na njih. Možete i spremiti spisak svojih pitanja, sa radošću ćemo Vam izaći u susret i pokušati da odgovorimo i razjasnimo nedoumice.

 

Sve najbolje Vam želi
anesteziološki tim Specijalne bolnice za urologiju UroAdria!

Zatražite

konsultaciju

Vaš kontakt biće prihvaćen sa strane našeg prijemnog osoblja i istog dana prosleđen pojedinim članovima našeg stručnog tima. Naš odgovor možete da očekujete u roku od 24 časa. Prihvaćeni će biti samo obrasci koji će biti kompletno popunjeni.