Uslovi plaćanja

Naše usluge možete platiti:

N

GOTOVINOM

U skladu sa propisima gotovinsko plaćanje moguće ja samo u dinarima. Ukoliko ćete kod sebe imati  samo devize, postoji mogućnost da se angažuje naše prijemno osoblje koje će na osnovu vašeg ovlašćenja Vaš novac zameniti u najbližoj menjačnici i predati ga Vama lično.

N

PLATNIM KARTICAMA

N

UPLATOM NA TEKUĆI RAČUN PO PREDRAČUNU

Pacijentima će na vreme biti prosleđen predračun za dogovorenu uslugu naše bolnice, sa preciznim podacima o iznosu i podacima o našem tekućem računu.

Bolničke usluge naplaćujemo na dan prijema u bolnicu, a ambulante odmah nakon izvršene usluge. 

Dodatne informacije: office@uroadria.com